Silene uralensis

Silene uralensis

Synonymy

Source: Marhold, K. (2011+): Caryophyllaceae. – In: Euro+Med Plantbase - the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity.
Silene uralensis (Rupr.) Bocquet in Candollea 22: 26. 1967
  • =Silene wahlbergella Chowdhuri in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 22: 237. 1957
  • =Gastrolychnis uralensis Rupr.

  Distribution

  Fe No Sb Su 

  Euro+Med: Finland nativenativeA,B; Norway nativenativeB,C,D; Svalbard nativenativeB,E; Sweden nativenativeB,C,F,G

  Common Names

  Danish (Denmark): Lygte-PragtstjerneE, Nordisk PragtstjerneC; Finnish (Finland): pahta-ailakkiC,H; Norwegian (Norway): blindurtC, polarblindurtE; Swedish (Sweden & Finland): fjällbläraH; Swedish (Sweden): fjällbläraC, isbläraE

  Bibliography

  A. Hämet-Ahti, L., Suominen, J., Ulvinen, T. & Uotila, P. 1998: Retkeilykasvio, ed. 4. – Helsinki
  B. Tutin, T. G., Heywood, V. H., Burges, N. A., Valentine, D. H., Walters, S. M. & Webb, D. A. 1964–1980: Flora europaea 1-5. – Cambridge: Cambridge University Press
  C. Jonsell, B. 2001: Flora Nordica 2 (as Silene wahlbergella Chowdhuri)
  D. Lid, D. T. 1994: Norsk Flora, ed. 6. – Oslo
  E. Jonsell, B. 2001: Flora Nordica 2
  F. Karlsson, T. 1998: Förteckning över svenska kärlväxter. – Svensk botanisk tidskrift utgifven af svenska botaniska föreningen 91(5): 241-560
  G. Krok, T. O. B. N. & Almquist, S. O. I. 1994: Svensk Flora: Fanerogamer och ormbunksvaxter 27, ed. 27. – Stockholm
  H. Kurtto, A., Lampinen, R., Piirainen, M. & Uotila, P. 2019: Checklist of the vascular plants of Finland. Suomen putkilokasvien luettelo. – Helsinki: Finnish Museum of Natural History LUOMUS (as Silene wahlbergella Chowdhuri)