Silene uralensis

Silene uralensis

Synonymy

Source: Marhold, K. (2011+): Caryophyllaceae. – In: Euro+Med Plantbase - the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity.
Silene uralensis (Rupr.) Bocquet in Candollea 22: 26. 1967
  • =Silene wahlbergella Chowdhuri in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 22: 237. 1957
  • =Gastrolychnis uralensis Rupr.

  Distribution

  Fe No Sb Su 

  Euro+Med: Finland nativenativeA,B; Norway nativenativeB,C,D; Svalbard nativenativeB,E; Sweden nativenativeB,C,F,G

  Common Names

  Danish (Denmark): Lygte-PragtstjerneE, Nordisk PragtstjerneH; Finnish (Finland): pahta-ailakkiH; Norwegian (Norway): blindurtH, polarblindurtE; Swedish (Sweden): fjällbläraH, isbläraE

  Bibliography

  A. Hämet-Ahti, L., Suominen, J., Ulvinen, T. & al., Retkeilykasvio, ed. 4. 1998
  B. Tutin, T. G., Heywood, V. H., Burges, N. A., Valentine, D. H., Walters, S. M. & Webb, D. A. 1964–1980: Flora europaea 1-5
  C. Jonsell, B., Flora Nordica 2. 2001 (as Silene wahlbergella Chowdhuri)
  D. Lid, D. T., Norsk Flora, ed. 6. 1994
  E. Jonsell, B., Flora Nordica 2. 2001
  F. Karlsson, T. 1998: Förteckning över svenska kärlväxter. – Svensk botanisk tidskrift utgifven af svenska botaniska föreningen 91(5): 241-560
  G. Krok, T. O. B. N. & Almquist, S., Svensk Flora: Fanerogamer och ormbunksvaxter 27, ed. 27. 1994
  H. Jonsell, B., Flora Nordica 2. 2001 (as Silene wahlbergella Chowdhuri)