Silene prostrata

Silene prostrata

Synonymy

Source: Marhold, K. (2011+): Caryophyllaceae. – In: Euro+Med Plantbase - the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity.
Silene prostrata Spreng., Syst. Veg., ed. 16, 2: 406. 1825

  Distribution

   

  Common Names

  Greek, Modern (1453-) (Greece): Σιληνή η κατακειμένηA

  Bibliography

  A. Kabbadas, D. S. 1957–1964: Eikonographemenon botanikon-phytologikon lexikon. – Athenai