Stellaria longipes

Stellaria longipes

Synonymy

Source: Marhold, K. (2011+): Caryophyllaceae. – In: Euro+Med Plantbase - the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity.
Stellaria longipes Goldie in Edinburgh Philos. J. 6: 327. 1822
  • =Stellaria peduncularis Bunge in Ledebour, Fl. Altaic. 2: 157. 1830

  Distribution

  No Rf(N) Sb Su 

  Euro+Med: Norway nativeA,B; Russia (N European Russia nativeC); Svalbard nativeD; Sweden nativeA,E,F

  Common Names

  Danish (Denmark): Stilk-FladstjerneA; Finnish (Finland): napatähtimöA; Norwegian (Norway): snøstjerneblomA; Swedish (Sweden): polarstjärnblommaA

  Bibliography

  A. Jonsell, B. 2001: Flora Nordica 2
  B. Lid, D. T. 1994: Norsk Flora, ed. 6. – Oslo
  C. Tolmatchew, A. I. 1971: Flora arctica URSS 6. – Moskva & Leningrad
  D. Tutin, T. G., Heywood, V. H., Burges, N. A., Valentine, D. H., Walters, S. M. & Webb, D. A. 1964–1980: Flora europaea 1-5. – Cambridge: Cambridge University Press
  E. Karlsson, T. 1998: Förteckning över svenska kärlväxter. – Svensk botanisk tidskrift utgifven af svenska botaniska föreningen 91(5): 241-560
  F. Krok, T. O. B. N. & Almquist, S. O. I. 1994: Svensk Flora: Fanerogamer och ormbunksvaxter 27, ed. 27. – Stockholm