Jacobaea mollis

Jacobaea mollis

Synonymy

Source: Greuter, W. (2006+): Compositae (pro parte majore). – In: Greuter, W. & Raab-Straube, E. von (ed.): Compositae. Euro+Med Plantbase - the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity.
Jacobaea mollis (Willd.) B. Nord. in Compositae Newslett. 44: 12. 2006
  • Senecio mollis Willd., Sp. Pl. 3: 2011. 1803

Distribution

Tu(A) 

Euro+Med not endemic: Turkey (Turkey, Asiatic part nativeA,B,C,D)

Bibliography

A. Boissier, E., Flora orientalis 3. 1875 (as Senecio mollis Willd.)
B. Davis, P. H., Flora of Turkey and the East Aegean Islands 5. 1975 (as Senecio mollis Willd.)
C. Güner, A. 2012: Türkiye Bitkileri Listesi (as Senecio mollis Willd.)
D. Post, G. E., Flora of Syria, Palestine, and Sinai, 2 [Dinsmore, J. E.], 2. 1933 (as Senecio mollis Willd.)