Onosma sangiasensis

Onosma sangiasensis

Synonymy

Source: Valdés, B. & Raab-Straube, E. von (2011+): Boraginaceae. – In: Euro+Med Plantbase - the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity.
Onosma sangiasensis Teppner & Iatroú in Phyton (Horn) 27: 286. 1987

    Distribution

    Gr 

    Euro+Med endemicA: Greece nativeA

    Bibliography

    A. Teppner, H. & Iatroú, G. 1987: Onosma sangiasensis spec. nova (Boraginaceae) from Peloponnisos (Greece). – Phyton (Horn) 27: 285-288